Storno objednávky a reklamácie

Informácie o spoločnosti: Jozef Mancier, Miletičova 5/A, 821 08 Bratislava, IČO: 47738120, DIČ: 1074559574

Odoslaním objednávky z nášho e-shopu súhlasíte so Všeobecnými obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom.

Ak máte sťažnosť na Sakki produkt alebo máte iné otázky, prosíme Vás, aby ste nás kontaktovali nasledovným spôsobom:

Alternatívne riešenie online sporu

Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.trader.register

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

V prípade akéhokoľvek problému nás kontaktujte cez náš email hello@sakkishop.com alebo na poštovú adresu.

Ak chcete odstúpiť od zmluvy, urobte tak prosím prostredníctvom tohto formuláru.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Terms & Conditions and Return Policy

Company Name: Jozef Mancier,

Address: Mileticova 5/A, 821 08 Bratislava,

ID: 47738120

You can reach us out via this email: hello@sakkishop.com or contact us via FacebookWe are very responsive and looking forward to answering your questions.

By placing an order you are offering to purchase a product on and subject to the following Terms & Conditions and Return Policy. All orders are subject to availability and confirmation of the order price.

If you have a complaint about Sakki, please contact our Customer Care team here:

Or, you may be eligible to lodge your complaint on the EU Online Dispute Resolution platform which is available at https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.trader.register

If you want to use your right of withdrawal from the contract, please use this form and send it to us via hello@sakkishop.com or via post.